• Al. Jana Pawła II 23 | Atrium international, 00-854 Warszawa
  • 22 716 08 88
  • serwis@iworldservice.pl

Formularz

 

 

Dane personalne

Informacje o produkcie

15 cyfrowy nr IMEI można znaleźć na tylnej obudowie lub na ekranie po wprowadzeniu kodu *#06#

Rodzaj obsługi

Wyposażenie dodatkowe

Dokładny opis usterki

Uszkodzenia mechaniczne

Prosimy o zaznaczenie widocznych uszkodzeń produktu (oprócz standardowych oznak użytkowania)

Przyjęcie do serwisu produktu nie objętego gwarancją producenta obciąża zgłaszającego kosztem obsługi serwisowej w wysokości 40 zł netto. Zgłaszający ponosi koszty również w przypadku odrzucenia przedstawionego kosztorysu lub odmowy naprawy.

Niniejszym informujemy, iż naprawa urządzenia wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci. W związku z tym użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci urządzenia, w szczególności książki telefonicznej (kontaktów),kalendarza, plików zdjęciowych lub muzycznych. Informacji dotyczących sposobu wykonania kopii zapasowych danych zawartych w pamięci urządzenia udziela Autoryzowany Punkt Serwisu.

Brak wymaganej dokumentacji (karta gwarancyjna, dowód zakupu, formularz zgłoszenia serwisowego) lub powyższych informacji spowoduje wydłużenie naprawy lub zwrot urządzenia bez naprawy na koszt odbiorcy.

Jeżeli urządzenie nie zostanie odebrane w uzgodnionym terminie, Autoryzowany Punkt Serwisu wzywa klienta w sposób z nim uzgodniony i wskazany powyżej jak również w sposób pisemny do odbioru urządzenia w terminie 14 dni od daty wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Autoryzowany Punkt Serwisu jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie urządzenia. Opłata ta wynosi 5% aktualne obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Autoryzowanego Punktu Serwisu za każdy miesiąc przechowywania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez S.B.E. Polska sp. z o.o. w związku z naprawą urządzenia marki Apple.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 R. poz. 922) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S.B.E. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Puławska 34, zwana dalej Spółką,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naprawy,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych osobowych Spółce jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie usługi.
Zostaw kontakt odezwiemy się!!!