• iWorldService | ul. Wronia 31, 00-846 Warszawa

Formularz

 

 

Dane personalne

Informacje o produkcie

15 cyfrowy nr IMEI można znaleźć na tylnej obudowie lub na ekranie po wprowadzeniu kodu *#06#

Rodzaj obsługi

Wyposażenie dodatkowe

Dokładny opis usterki

Uszkodzenia mechaniczne

Prosimy o zaznaczenie widocznych uszkodzeń produktu (oprócz standardowych oznak użytkowania)

 

Przyjęcie do serwisu produktu nie objętego gwarancją producenta obciąża zgłaszającego kosztem obsługi serwisowej w wysokości 99zł brutto (+ koszt transportu*) za urządzenia IOS oraz 199zł brutto (+ koszt transportu*) za urządzenia Mac . Zgłaszający ponosi koszty również w przypadku odrzucenia przedstawionego kosztorysu lub odmowy naprawy.

Koszt transportu:

  • w jedną stronę: 25,00 zł brutto
  • w obie strony: 48,00 zł brutto

Tu sprawdzisz gwarancję Twojego produktu Apple

 

Niniejszym informujemy, iż naprawa urządzenia wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci. W związku z tym użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci urządzenia, w szczególności książki telefonicznej (kontaktów),kalendarza, plików zdjęciowych lub muzycznych. Informacji dotyczących sposobu wykonania kopii zapasowych danych zawartych w pamięci urządzenia udziela Autoryzowany Punkt Serwisu. W trakcie diagnozy usunięte mogą zostać z urządzenia akcesoria typu szkło lub folia ochronna.

Brak wymaganej dokumentacji (karta gwarancyjna, dowód zakupu, formularz zgłoszenia serwisowego) lub powyższych informacji spowoduje wydłużenie naprawy lub zwrot urządzenia bez naprawy na koszt odbiorcy.

Jeżeli urządzenie nie zostanie odebrane w uzgodnionym terminie, Autoryzowany Punkt Serwisu wzywa klienta w sposób z nim uzgodniony i wskazany powyżej jak również w sposób pisemny do odbioru urządzenia w terminie 14 dni od daty wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Autoryzowany Punkt Serwisu jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie urządzenia. Opłata ta wynosi 5% aktualne obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Autoryzowanego Punktu Serwisu za każdy miesiąc przechowywania.

Administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. jest S.B.E. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, 05-500, ul. Puławska 34. W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w S.B.E. Polska sp. z o.o. poprzez email iod@sbe-online.pl lub pisemnie, na adres siedziby podany powyżej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji naprawy. Posiadasz prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty zakończenia naprawy. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione firmie Apple, a w przypadku dostawy sprzętu kurierem - również firmie przewozowej. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie twoich danych osobowych przez S.B.E. Polska sp. z o.o. narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. W przypadku korzystania z czatu Facebook zastosowanie mają regulamin Facebook i zasady Facebook dotyczące danych.